vacatures.ap.be

ambulant/mobiel begeleider

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Herentals
Provincie van tewerkstelling: 
Antwerpen
Opleiding: 
GW - Ergotherapie
GW - Orthopedagogie
GW - Sociaal werk
GW - Toegepaste Psychologie

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
vzw OpWeg
Sector: 
non profit
Bedrijfsactiviteiten: 

VACATURE VOOR: 2 DEELTIJDSE CONTRACTEN VAN ONBEPAALDE DUUR vzw OpWeg zoekt mobiel/ambulante begeleider (m/v) vzw OpWeg is een mobiel/ambulante dienst, erkend en vergund door het VAPH, voor volwassenen met een handicap die zelfstandig wonen in het arrondissement Turnhout. Onze hoofdopdracht is het ondersteunen van die mensen aan huis op verschillende vlakken van het dagelijks leven. Wij helpen hen op weg in hun zoektocht naar een volwaardige plaats in onze samenleving. Wij richten ons tot volwassenen met een handicap die zelfstandig wonen of vanuit de thuissituatie willen doorstromen naar een zelfstandige woonvorm. Volgende handicaps komen in aanmerking: verstandelijk, motorisch, auditief, visueel, autisme, niet aangeboren hersenletsel (NAH), al dan niet met bijkomende psychische problemen. Onze dienst is gespecialiseerd in het begeleiden van de doelgroep doven en slechthorenden.

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Wij bieden
 1 contract van 38/40 voor bepaalde duur vanaf 1 juni tot 30 juni ’17, dat voortvloeit in een contract van 25/40 voor onbepaalde duur vanaf 1 juli’17 en met de mogelijkheid tot uitbreiding in de toekomst
 1 deeltijds contract van 25/40 vanaf 1 juli ‘17 voor onbepaalde duur
met de mogelijkheid tot uitbreiding in de toekomst
 een enthousiast en gedreven team

Profiel: 

We verwachten een begeleider met kennis
- van de doelgroep
- van de sociale wetgeving m.b.t. volwassen personen met een handicap of de bereidheid deze te verweven
- van de sociale kaart of de bereidheid deze te verwerven
- van diverse methodieken m.b.t. hulpverlening aan personen met een handicap: vraaggericht werken, aanklampend werken, krachtgericht werken/empowered werken, oplossingsgericht werken, praktisch werken, present zijn, …
- van diverse werkvormen m.b.t. hulpverlening aan personen met een handicap: informeren, adviseren, visualiseren, aanleren, samen dingen ondernemen, overnemen, …
- bij voorkeur van Vlaamse Gebarentaal
 met volgende vaardigheden
- relationele en communicatieve vaardigheden:
- het kunnen werken in teamverband, kunnen samenwerken
- het kunnen uitbouwen en onderhouden van een netwerk
- het kunnen aanbieden van een begeleiding op maat
- het doelgericht en open gesprekken kunnen voeren
- het kunnen aanpassen van de taal aan de gesprekspartner
- het kunnen verzorgen van een duidelijke verslaggeving
- het kunnen geven en ontvangen van feedback
- het kunnen stellen en bewaken van grenzen
- het juist kunnen doseren van afstand-nabijheid
- organisatorische vaardigheden:
- het analytisch, planmatig en gestructureerd kunnen werken
- het kunnen organiseren van overleg
- het flexibel kunnen omgaan met een wijzigende planning
- zelfstandig kunnen werken
 met volgende attitudes
- aandacht hebben voor een positief werkklimaat
- bereidheid tot samenwerken
- openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en tendensen
- bereidheid tot het volgen van vorming
- bereidheid tot het verwerven van handicap specifieke kennis en vaardigheden
- bereidheid om te werken vanuit onze missie en visie en geldende afspraken/contracten met cliënten
- respect voor de eigenheid, integriteit en de privacy van de cliënt
- bereidheid tot zelfreflectie
- luisterbereidheid
- bereidheid tot praktisch werken
- pluralistisch ingesteldheid
 die voldoet aan volgende formele vereisten
- een bachelordiploma in de humane wetenschappen: orthopedagogie, maatschappelijk werk, psychologie, ergotherapie
- leeftijd/anciënniteit: niet van toepassing
- andere: flexibele werktijden, bereid zijn tot avond- en weekendwerk en in het bezit zijn van een wagen in functie van dienstverplaatsingen

Extra informatie: 

Solliciteren
Via mail, met CV vóór 8 mei ’17
t.a.v. Marjan Puls, directeur
directie@vzwopweg.be
Adresgegevens:
vzw OpWeg
Markgravenstraat 65
2200 Herentals
014/23.18.80
Indien u weerhouden wordt op basis van uw sollicitatiebrief en CV gaan de eerste sollicitatiegesprekken door op dinsdag 16 mei’17. In de loop van de week van 8 mei '17 wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
20 april, 2017 to 7 mei, 2017
E-mail sollicitaties: 
directie@vzwopweg.be
Plaats: 
Herentals
Straat en huisnummer: 
Markgravenstraat 65
Postcode: 
2200