vacatures.ap.be

adjunct en hoofd van dienst kinderopvang

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Oostende
Provincie van tewerkstelling: 
West-Vlaanderen
Opleiding: 
GW - Orthopedagogie
GW - Sociaal werk
GW - Toegepaste Psychologie
GW - Verpleegkunde
OT - Kleuteronderwijs
OT - Lager onderwijs

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
stad oostende
Sector: 
kinderopvang

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Er wordt een vergelijkende wervingsselectie georganiseerd voor assistent hoofd van dienst en hoofd van dienst Kinderdagverblijf in contractueel verband. Alle geslaagden van deze selectie worden opgenomen in een werfreserve. De geldigheidsduur van de werfreserve bedraagt vier jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het proces-verbaal van de selectie wordt afgesloten.

• Vanaf september 2017 wordt in het kinderdagverblijf De Pelikaan een hoofd van dienst aangeworven ter vervanging van een zwangerschapsverlof (prestatiebreuk 4/5 = 30.4u/week)
• Vanaf september 2017 wordt bij de dienst voor Onthaalouders De Puzzel een hoofd van dienst aangeworven ter vervanging van onbetaald verlof tot en met 28 februari 2018 (prestatiebreuk voltijds = 38u/week)

De Stad heeft verschillende kinderopvanginitiatieven.
De 4 kinderdagverblijven Wiegelied, Panukkel, De Driewieler en De Pelikaan vangen kinderen op van 0 tot en met 3 jaar. Daarnaast heeft de Stad ook een dienst voor onthaalouders De Puzzel. De aangesloten onthaalouders vangen kinderen op van 0 tot en met12 jaar.

Als hoofd van dienst neem je de dagelijkse leiding van het opvanginitiatief op en verdeel je de werkzaamheden. Je bouwt samen met je team een pedagogisch kwaliteitsbeleid uit en volgt de kinderen op. Je overlegt dagelijks met ouders, personeel en collega’s en je neemt ook deel aan verschillende overleggroepen. Daarnaast sta je ook in voor het opvolgen en afwerken van administratieve taken. Zo maak je bijvoorbeeld de persoonlijke dossiers van de ouders en de kinderen op, je berekent de facturen, je verwerkt de opvangvragen, je behandelt de briefwisseling, je communiceert met verschillende instanties, …

Als assistent hoofd van dienst sta je het hoofd van dienst bij en vervang je hem of haar tijdens afwezigheidsperiodes.

Profiel: 

Functieprofiel kan je bekijken op www.oostende.be/vacatures

Arbeidsvoorwaarden: 

meer info op www.oostende.be/vacatures

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
7 juli, 2017 to 7 augustus, 2017
E-mail sollicitaties: 
katrien.kiekens@oostende.be
Plaats: 
Oostende
Straat en huisnummer: 
vindictivelaan 1
Postcode: 
8400